vineri, 18 septembrie 2009

Clasa a XII-a A

Sãptãmâna 14-18 septembrie

Prezentarea bibliografiei şi a manualului
Exerciţii recapitulative:
- trãsãturile unor curente literare: romantism, realism
- romanul interbelic: Camil Petrescu, G. Cãlinescu


Notã: Testul iniţial se susţine miercuri, 23 septembrie 2009.

Sãptãmâna 21-25 septembrie

Exerciţii recapitulative:
- personajul literar preferat din romanul interbelic
Testare iniţialã

Unitatea de învãţare I: Perioada interbelicã - Poezia
- de recapitulat trãsãturile simbolismului (vezi studiul de caz Simbolismul european din clasa a XI-a)
Curente culturale/ literare în perioada interbelică
Simbolismul – text-suport Plumb de George Bacovia
- structură şi motive

Săptămâna 28 septembrie – 2 octombrie

1. Arta poetică simbolistă
- identificarea elementelor de artă poetică în poezia Plumb
- stabilirea planului eseului
Temă pentru acasă – eseu structurat
2. Text-suport Sonet de George Bacovia
- chei de lectură (titlu, incipit, simbol central etc.)
- efectele stilistice ale punctuaţiei
Temă pentru acasă – Eseu liber, de aproximativ 30 de rânduri, cu tema Semnificaţia griului în poezia bacoviană
3. Romantism vs. Simbolism
- ipostaze ale naturii şi iubirii în poezia romantică
- ipostaze ale naturii şi iubirii în poezia simbolistă
Temă pentru acasă – ex. 1, pag. 13 (eseu de tip paralelă)
Recapitularea cunoştinţelor anterioare despre Tudor Arghezi


Săptămâna 5 – 9 octombrie
1. Grevă generală în sistemul bugetar
2. Modernismul – text-suport Testament de Tudor Arghezi
- identificarea temelor, a motivelor şi a ideilor poetice
- elemente de structură: incipit, secvenţe poetice
- exerciţii de interpretare a semnificaţiei unor versuri
3. Arta poetică argheziană
- rezolvarea exerciţiilor de la pag. 18 din manual – evidenţierea condiţiei creatorului şi a operei de artă
Temă pentru acasă – ex. 1, pag. 19 (Evaluare curentă. Aplicaţii)
- recapitularea cunoştinţelor anterioare despre Lucian Blaga

Sãptãmâna 12-16 octombrie
1. Text-suport: Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga (foto)
- identificarea temei şi a motivelor literare
- mãrcile subiectivitãţii
- cunoaşterea paradisiacã – cunoaşterea lucifericã
2. Expresivitatea textului poetic
- metafora revelatorie
- sintaxa poeticã
- prozodia modernã
Temã pentru acasã: eseul de la pagina 28 din manual

3. text-suport: Joc secund de Ion Barbu (foto)
- explorarea textului
- ermetism poetic/ poezie purã

Sãptãmâna 19-23 octombrie

Stagiu de pregãtire practicã


Sãptãmâna 26-30 octombrie

1. Text-suport: Riga Crypto şi lapona Enigel de Ion Barbu
- interpretarea titlului, incipitului, a temelor/ motivelor
- balada; epic/ liric
- dezbatere pentru stabilirea asemănărilor şi deosebirilor între poezia eminesciană şi cea barbiană
Temã pentru acasã: exerciţiul 1/ pagina 41 (manual)
2. Figuri de stil şi procedee de expresivitate
- exerciţii de identificare a figurilor de stil semantice, sintactice şi de construcţie, de sunet;
- identificarea elementelor de prozodie;
- exerciţii de analiză şi construcţie a figurilor de stil.
3. Evaluare sumativã – poezia interbelicã


Sãptãmâna 2 – 6 noiembrie
1. Etapele redactării unui eseu şcolar
- conversaţie şi exerciţii pentru definirea şi diferenţierea tipurilor de eseu;
- stabilirea etapelor redactării:
a) pregãtirea redactãrii
• lectura textului/ textelor abordat(e)
• citirea şi înţelegerea cerinţei
• documentarea
• alcãtuirea planului compunerii
b) realizarea lucrãrii
• abordarea tuturor aspectelor de conţinut implicate de formularea cerinţei
• respectarea regulilor de redactare
c) verificarea lucrãrii
- exerciţii de redactare a unui eseu şcolar
2. Paralela. Sinteza
- analizarea unor eseuri de tip paralelã sau sintezã pentru stabilirea trãsãturilor acestora
3. Curente culturale: Modernism versus tradiţionalism (vezi gândirismul)
- contextul istoric
- trãsãturi, reprezentanţi, reviste
- texte de doctrinã literarã


Sãptãmâna 9 – 13 noiembrie

Studiu de caz: Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în poezia interbelică
1. Tradiţionalism, modernism, avangardism în poezia interbelicã
- tradiţie poeticã: Ion Pillat
- tema religioasã: Vasile Voiculescu
- clasicii modernismului: Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu
- avangarda: Tristan Tzara, Ion Vinea
2. Teme şi motive literare
- evidenţierea diversitãţii tematice (lucru pe grupe)
- completarea fişelor de lucru
3. Prezentarea concluziilor studiului de caz
- evaluarea elevilor, pe baza sintezei de 10 minute prezentate în faţa claseiSãptãmâna 16 – 20 noiembrie

1. Norma literarã, variante libere
- exerciţii de vocabular
2. Curente culturale/ literare: orientări avangardiste
- reviste şi curente culturale de avangardã
- reprezentanţi ai literaturii de avangardã
3. Curente literare în perioada interbelică - sintezã


Sãptãmâna 23 – 27 noiembrie

1. Tehnici de documentare pentru realizarea investigaţiilor şi a proiectelor avand ca obiect studii de caz sau dezbateri
- selectarea unor tehnici adecvate de documentare şi cercetare a unei teme
2. Argumentarea – aplicaţii
- structura textului argumentativ
- tehnici de argumentare
- exerciţii de redactare a unui text argumentativ
3. Recapitulare în vederea susţinerii lucrãrii scrise semestriale


Sãptãmâna 2 – 4 decembrie

1. – 2. Lucrare scrisă semestrială
- subiectele vor respecta structura probei scrise de la examenul de bacalaureat


Sãptãmâna 7 – 11 decembrie

Practicã comasatã


14 decembrie 2009 – 3 ianuarie 2010

VACANŢÃ DE IARNÃ
Sãptãmâna 4 – 8 ianuarie
Studiu de caz
1.- 2. Literatura aservită ideologiei comuniste
- contextul istoric dupã al Doilea Rãzboi Mondial
- lectura unor texte/ fragmente de text cu caracter documentar
- lectura şi analiza unor texte literare aservite ideologiei comuniste
Temã pentru acasã: Literatura aservitã ideologiei comuniste (eseu nestructurat)
3. Prezentarea unor eseuri. Concluzii


Sãptãmâna 11 – 15 ianuarie
1. Neomodernismul
- contextul istoric al apariţiei curentului
- trãsãturi şi reprezentanţi
2. Text-suport: Către Galateea de Nichita Stănescu.
- lecturã-înţelegere
- comentarea secvenţelor poetice
3. Viziunea despre lume, concepţia lui N. Stãnescu despre artã
- încadrarea textului în categoria artelor poetice


Sãptãmâna 18 – 22 ianuarie
1. Text-suport: Poveste de Marin Sorescu
- lecturã-înţelegere
- comentarea secvenţelor poetice
2. Viziunea despre lume, concepţii despre artã
- exprimarea opiniilor referitoare la textul studiat
3. Elemente neomoderniste
- identificarea trãsãturilor curentului neomodernist în creaţia poeticã a lui Marin Sorescu


Sãptãmâna 25 – 29 ianuarie
1. Anacolut, confuzii paronimice, pleonasm, cacofonie
- exerciţii de identificare şi corectare a diferitelor tipuri de greşeli de exprimare
2. Adecvare şi inadecvare stilisticã
- analiza unor texte selectate
3. Orã la dispoziţia profesorului
- încheierea mediilor

MEDII SEMESTRIALE


1. Badea Mihaela Cosmina – 6
2. Balinţ Georgeta – Adriana – 8
3. Bucur Florina – 7
4. Buşcă Florin – 5
5. Călin Valeriu – Marian – 8
6. Ciobanu Iulia Alexandra – 7
7. Coisin Ionuţ Cătălin – 7
8. Dinică Andreea – 7
9. Duţă Mihaela – 8
10. Gheorghe Claudiu Florin – 5
11. Ilie Andreea – Aura – 6
12. Ilie Elena Andreea – 7
13. Isprămnicelu Gabriela – 6
14. Ioan Roxana – 7
15. Marin Georgian – 5
16. Marinescu Iulia – Maria – 8
17. Mieluşică Dorina – 7
18. Neagu Daniela – 6
19. Niţu Cristina – Elena – 8
20. Nuţă Mădălina – 8
21. Păuna Carmen – 6
22. Păduraru Cornelia Ştefania – 10
23. Pleşa Loredana – 5
24. Radu Irina – 6
25. Rădulescu Antonia – 7
26. Stancu Adrian – 6
27. Stoica Alin – 5
28. Trocan Mădălina – 8
29. Uzum Ionuţ – 5
30. Vasile Daniela – 6

Sãptãmâna 1 – 5 februarie
VACANŢÃ INTERSEMESTRIALÃ

Clasa a XI-a C

Sãptãmâna 14-18 septembrie

Prezentarea bibliografiei şi a manualului
Exerciţii recapitulative:
- specii ale genului epic: basmul, nuvela, romanul
- poezia liricã: Mihai Eminescu, George Bacovia


Notã: Testul iniţial se susţine luni, 21 septembrie 2009.


Sãptãmâna 21-25 septembrie


Testare iniţialã
Unitatea de învãţare I: Fundamente ale culturii române

pentru miercuri, 23 septembrie:
- de recapitulat Procesul de romanizare (istorie, clasa a VIII-a)

- tema: Originea şi evoluţia limbii române
-vezi Originile românilor

- vezi Limba românã

Formarea grupelor pentru studiile de caz :

Grupa I: Dumitru Andreea, Iordache Cosmina, Tãnase Iulia, Ciotea Alexandru, Petre Marius
Studiul de caz Latinitate şi dacism


Grupa II: Dinu George, Petcu Evelina, Constantin George, Şerban Cristian, Dumitru Daniel
Studiul de caz Formarea conştiinţei istorice


Grupa III:
Nae Gabriel, Toma Relu, Niţã Daniel, Stanciu Ionuţ, Andrei Adelina
Studiul de caz Rolul literaturii în perioada paşoptistã


Grupa IV: Rizescu Daniela, Borcãnescu Ionuţ, Iordache Cristina, Bujor Adina, Dumitru Ştefania
Studiul de caz Criticismul junimist


Grupa V:
Toma Mihaela, Necula Larisa, Dumitrescu Adelina, Cãlin Ionuţ
Studiul de caz Diversitate tematicã, stilisticã şi de viziune în opera marilor clasici


Grupa VI:
Bucur Marian, Vintilã Costin, Stoica Mihai, Preda Liviu, Dumitru Florian
Studiul de caz Simbolismul european


Sãptãmâna 28 septembrie – 2 octombrie

1. Împrumuturile în limba românã
- influenţele vechi: slavã, greacã veche, maghiarã, germanã, turcã
- împrumuturi “culturale” din limbile europene: francezã, latinã savantã, italianã, rusã, englezã
2. Norme lingvistice conform DOOM2
- distribuirea unor materiale teoretice (fotocopii)
- identificarea unor modificãri ortografice, ortoepice, morfologice, semantice şi stilistice

Test online despre originea limbii române


Sãptãmâna 5-9 septembrie

Stagiu de practicã

Sãptãmâna 12 - 16 octombrie

Studiul de caz Latinitate şi dacism

1. Prezentarea celor douã mituri fondatoare
- urmărirea prezenţei acestor idei / mituri în literatura română
- motive de elogiu pentru spiritul latin
- caracteristici ale dacilor
Care mit e mai atrăgător?
2. Fascinaţia Antichităţii şi a culturii clasice:
Gheorghe Asachi – poezii dedicate Italiei (Ex: La Italia)
• Vasile Alecsandri – Cântecul gintei latine
• Andrei Mureşanu – Deşteaptă-te române (Un răsunet)

Mitul dacic:
• M. Eminescu – Memento mori
• M. Eminescu - Gemenii
• Lucian Blaga – Revolta fondului nostru nelatin
3. Prezentarea concluziilor studiului de caz
Evaluarea membrilor grupei I

Sãptãmâna 19 - 23 octombrie
1. Unitatea de învãţare II - Perioada veche
Studiul de caz Formarea conştiinţei istorice
- istoriografia româneascã:

Grigore Ureche - Letopiseţul ţărâi Moldovei, de când s-au descălecat ţara

Miron Costin - Letopiseţul Ţărîi Moldovei de la Aaron Vodă încoace

- De neamul moldovenilor

Ion Neculce - O samã de cuvinte

Radu Greceanu, Radu Popescu, Stolnicul Constantin Cantacuzino


2. Valoarea literarã a cronicilor
- arta portretului la Grigore Ureche şi Ion Neculce
- arta naraţiunii la Miron Costin şi Ion Neculce
3. Prezentarea concluziilor studiului de caz
Evaluarea membrilor grupei II

Sãptãmâna 26 - 30 octombrie
1. Curente culturale/ literare în sec. al XVII-lea – al XVIII-lea

- Umanismul

Omul - centru al universului (foto)


- context socio-politic
- trãsãturi
- reprezentanţi

- Umanismul românesc

2. Iluminismul

Frontispiciul Enciclopediei iluministe franceze (foto):

- context socio-politic
- trãsãturi
- reprezentanţi

3. Evaluare sumativã

Sãptãmâna 2 – 6 noiembrie
Studiul de caz Rolul literaturii în perioada paşoptistã
1. Contextul socio-istoric
Etapele paşoptismului:
a) Ion Heliade – Rădulescu
b) Mihail Kogălniceanu
Curentele literare: clasicismul, romantismul

2. Dacia literarã
Contextul literar al apariţiei Daciei literare
Introducţie la Dacia literară de Mihail Kogălniceanu
- lectura articolului
- identificarea ideilor programatice
- scriitori şi opere paşoptiste
3. Prezentarea concluziilor studiului de caz
Evaluarea membrilor grupei III


Sãptãmâna 9 – 13 noiembrie
Forme hibride ale civilizaţiei româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea
Text-suport Chiriţa în provinţie de Vasile Alecsandri
1. Temã, viziune despre lume
- prezentarea subiectului comediei
- identificarea tipurilor de comic
- „a fi la modã” – discuţii pe tema snobismului/ parvenitismului
2. Conservator vs. modern
- caracterizarea personajelor

3. Variante literare libere
- utilizarea dicţionarului (DOOM2)
- exerciţiile de la pagina 69 din manual

Sãptãmâna 16 – 20 noiembrie
Dezbatere: România, între Orient şi Occident
1. Cadrul teoretic. Definirea temei
- reactualizarea cunoştinţelor despre dezbatere şi argumentare
- pregătirea dezbaterii (propunerea bibliografiei, comunicarea moţiunii)
2. Perspective asupra situării României între Orient şi Occident
- modul occidental de viaţă şi de gândire
- modul oriental de viaţă şi de gândire
- argumentarea propriilor opinii cu privire la textele citite
3. Polemici interbelice pe tema situării culturii şi civilizaţiei româneşti între Orient şi Occident
- identificarea tehnicilor şi structurilor argumentative, a tipurilor de argumente în anumite texte (G. Cãlinescu, Garabet Ibrãileanu, Camil Petrescu)
Temã pentru acasã: România, între Orient şi Occident (eseu nestructurat)

Sãptãmâna 23 – 27 noiembrie
1. Descoperirea literaturii populare
- trãsãturile folclorului
- ilustrarea conceptelor operaţionale mit, basm, arhetip
- miturile fundamentale ale românilor
2. Balada popularã
Monastirea Argeşului (varianta Alecsandri)/ Meşterul Manole (varianta G. Dem. Teodorescu - în manual)
- identificarea motivelor
- asemãnãri şi deosebiri
- exprimarea opiniilor referitoare la cele douã variante ale baladei
3. Structuri discursive:
- textul informativ
- textul argumentativ
- exerciţii de identificare a trãsãturilor celor douã tipuri de text
Temã pentru acasã: redactarea unor texte informative, argumentative

Sãptãmâna 30 noiembrie – 4 decembrie

Notã: luni, 30 noiembrie nu se vor ţine cursuri
1. Recapitulare pentru lucrarea scrisă
2. Lucrarea scrisă semestrială
3. Discutarea subiectelor lucrării scrise


Sãptãmâna 7 – 11 decembrie
Studiul de caz Criticismul junimist
1. Junimea: iniţiatorii şi obiectivele societãţii
- etape în desfãşurarea activitãţii
- forme de manifestare
2. Articolele lui Titu Maiorescu
- lectura articolelor:

„În contra direcţiei de astăzi în cultura română”

„O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867”

„Comediile d-lui I. L. Caragiale”
3. Prezentarea concluziilor studiului de caz
Evaluarea membrilor grupei IV


14 decembrie 2009 – 3 ianuarie 2010
VACANŢÃ DE IARNÃ


Sãptãmâna 4 – 8 ianuarie
1. L.C. – Conversaţia. Dezbaterea
- exerciţii de identificare a trãsãturilor conversaţiei
- jocuri de rol
- caracteristicile unei dezbateri
2. L.C. – Monologul informativ/ argumentativ
- strategii folosite în monolog
- exerciţii de redactare a diverselor tipuri de monolog
3. Romantismul
- contextul istoric al apariţiei curentului
- trãsãturi şi reprezentanţi

Sãptãmâna 11 – 15 ianuarie
Studiu de caz (V)
Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în opera marilor clasici
1. Definirea problemei
- discuţii pornind de la opinii critice referitoare la epoca marilor clasici
2. Marii clasici ai literaturii române: Eminescu, Creangã, Caragiale, Slavici
- analiza unor texte reprezentative
- exprimarea opiniilor despre importanţa celor patru scriitori pentru literatura românã
3. Prezentarea concluziilor studiului de caz
Evaluarea membrilor grupei V


Sãptãmâna 18 – 22 ianuarie
1. Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi
– identificarea viziunii despre lume, a temei şi motivelor literare
- identificarea elementelor de compoziţie
2. Construcţia subiectului – acţiune, conflicte, momente ale subiectului
- rezumarea celor patru capitole
- argumentarea oralã a unuor puncte de vedere cu privire la text
3. Construcţia personajelor. Modalităţi de caracterizare. Tipuri de personaje
- identificarea şi ilustrarea trăsăturilor personajelor
- exerciţii de încadrare a personajelor într-o tipologie
- susţinerea / combaterea cu argumente pertinente a opiniilor critice cu privire la personajele principale
Temã pentru acasã: Personajul romantic (eseu liber)

Sãptãmâna 25 – 29 ianuarie
1.Text-suport : Odă (în metru antic) de Mihai Eminescu
– identificarea viziunii despre lume, a temei şi motivelor romantice
- comentarea unor secvenţe poetice
2. L.C. – Figuri de stil şi procedee de expresivitate
- evidenţierea valorii expresive a modurilor şi timpurilor verbale
3. Oră la dispoziţia profesorului
- încheierea mediilor


MEDII SEMESTRIALE

1. Andrei Alexandra – Beatrice – 7
2. Borcănescu Ionuţ – 5
3. Bucur Marian – 7
4. Bujor Adina Gabriela – 8
5. Călin Ionuţ – 6
6. Ciotea Alexandru – 5
7. Constantin George – 5
8. Dinu George – Cosmin – 6
9. Dumitrescu Adelina Maria – 6
10. Dumitru Andreea – 8
11. Dumitru Ştefania Ionela – 5
12. Dumitru Daniel – 3
13. Dumitru Florian – 3
14. Iordache Cosmina – 8
15. Iordache Cristina – Elena – 8
16. Nae Gabriel Alexandru – 8
17. Necula Larisa Mihaela – 8
18. Niţă Daniel – 7
19. Petcu Evelina – 5
20. Petre Marius Petrişor – 5
21. Preda Liviu Sorin – 5
22. Rizescu Maria Daniela – 6
23. Şerban Cristian – 7
24. Stanciu Ionuţ – 7
25. Stoica Mihai – 5
26. Tănase Iulia Andreea – 7
27. Toma Mihaela Iulia – 6
28. Toma Relu Valentin – 7
29. Vintilă Costin – 5
30. Andrei Robert – S.N.
Sãptãmâna 1 – 5 februarie
VACANŢÃ INTERSEMESTRIALÃ

Clasa a XI-a B

Sãptãmâna 14-18 septembrie

Prezentarea bibliografiei şi a manualului
Formarea grupelor pentru studiile de caz :

Grupa I: Liţă Claudia, Nica Marius, Diaconescu Andreea, Duman Elena, Mara Ştefania

Studiul de caz Latinitate şi dacism

Grupa II: Badea Ionuţ, Mara Ciprian, Dimache Emilia, Barbu Oana, Dobre Laur

Studiul de caz Formarea conştiinţei istorice

Grupa III: Ungureanu Gabriel, Ciureanu Mihai, Efrim Mihai, Tănase Alina, Diaconu Alina

Studiul de caz Rolul literaturii în perioada paşoptistă

Grupa IV: Florea Mario, Constantin Nicoleta, Mărchidanu Georgiana, Ciureanu Florin, Alexandru Dan

Studiul de caz Criticismul junimist

Grupa V: Mocăiţă Florin, Mazilu Alina, Florea Ionuţ, Tache Ionuţ, Petre Gheorghe

Studiul de caz Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în opera marilor clasici

Grupa VI: Fota Alina, Matei Ionela, Dima Mioara, Dima Adrian, Din Adrian

Studiul de caz Simbolismul european


Notã: Testul iniţial se susţine joi, 24 septembrie 2009

Sãptãmâna 21-25 septembrie

Exerciţii recapitulative:
- specii ale genului epic: basmul, nuvela, romanul
- poezia liricã: Mihai Eminescu, George Bacovia

Testare iniţialã
Unitatea de învãţare I: Fundamente ale culturii române
- de recapitulat Procesul de romanizare (istorie, clasa a VIII-a)
- vezi articolul Originile românilor

- vezi articolul Limba românã

Săptămâna 28 septembrie - 2 octombrie

1. Împrumuturile în limba românã
- influenţele vechi: slavã, greacã veche, maghiarã, germanã, turcã
- împrumuturi “culturale” din limbile europene: francezã, latinã savantã, italianã, rusã, englezã
2. Norme lingvistice conform DOOM2
- distribuirea unor materiale teoretice (fotocopii)
- identificarea unor modificãri ortografice, ortoepice, morfologice, semantice şi stilistice
- rezolvarea unor teste-grilă

Test online despre originea limbii române


Sãptãmâna 5-9 octombrie

Studiul de caz Latinitate şi dacism

1. Grevã generalã în sistemul bugetar
2. Prezentarea celor douã mituri fondatoare
- urmărirea prezenţei acestor idei / mituri în literatura română
- motive de elogiu pentru spiritul latin
- caracteristici ale dacilor
Care mit e mai atrăgător?
3. Fascinaţia Antichităţii şi a culturii clasice:
Gheorghe Asachi – poezii dedicate Italiei (Ex: La Italia)
• Vasile Alecsandri – Cântecul gintei latine
• Andrei Mureşanu – Deşteaptă-te române (Un răsunet)

Mitul dacic:
• M. Eminescu – Memento mori
• M. Eminescu - Gemenii
• Lucian Blaga – Revolta fondului nostru nelatin

Sãptãmâna 12 - 16 octombrie

Stagiu de practicã

Sãptãmâna 19 - 23 octombrie
1. Prezentarea concluziilor studiului de caz
Evaluarea membrilor grupei I
2. Unitatea de învãţare II - Perioada veche
Studiul de caz Formarea conştiinţei istorice
- istoriografia româneascã:

Grigore Ureche - Letopiseţul ţărâi Moldovei, de când s-au descălecat ţara

Miron Costin - Letopiseţul Ţărîi Moldovei de la Aaron Vodă încoace

- De neamul moldovenilor

Ion Neculce - O samã de cuvinte

Radu Greceanu, Radu Popescu, Stolnicul Constantin Cantacuzino
3. Valoarea literarã a cronicilor
- arta portretului la Grigore Ureche şi Ion Neculce
- arta naraţiunii la Miron Costin şi Ion Neculce


Sãptãmâna 26 - 30 octombrie
1. Prezentarea concluziilor studiului de caz
Evaluarea membrilor grupei II
2. Curente culturale/ literare în sec. al XVII-lea – al XVIII-lea

Umanismul

Omul - centru al universului (foto)

- context socio-politic

- trãsãturi

- reprezentanţi

- Umanismul românesc

3. Iluminismul

Frontispiciul Enciclopediei iluministe franceze (foto):

- context socio-politic
- trãsãturi
- reprezentanţi

Sãptãmâna 2 – 6 noiembrie
Studiul de caz Rolul literaturii în perioada paşoptistã
1. Contextul socio-istoric
Etapele paşoptismului:
a) Ion Heliade – Rădulescu
b) Mihail Kogălniceanu
Curentele literare: clasicismul, romantismul

2. Dacia literarã
Contextul literar al apariţiei Daciei literare
Introducţie la Dacia literară de Mihail Kogălniceanu
- lectura articolului
- identificarea ideilor programatice
- scriitori şi opere paşoptiste
3. Prezentarea concluziilor studiului de caz
Evaluarea membrilor grupei III


Sãptãmâna 9 – 13 noiembrie
Forme hibride ale civilizaţiei româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea
Text-suport Chiriţa în provinţie de Vasile Alecsandri
1. Temã, viziune despre lume
- prezentarea subiectului comediei
- identificarea tipurilor de comic
- „a fi la modã” – discuţii pe tema snobismului/ parvenitismului
2. Conservator vs. modern
- caracterizarea personajelor

3. Variante literare libere
- utilizarea dicţionarului (DOOM2)
- exerciţiile de la pagina 69 din manual

Sãptãmâna 16 – 20 noiembrie
Dezbatere: România, între Orient şi Occident
1. Cadrul teoretic. Definirea temei
- reactualizarea cunoştinţelor despre dezbatere şi argumentare
- pregătirea dezbaterii (propunerea bibliografiei, comunicarea moţiunii)
2. Perspective asupra situării României între Orient şi Occident
- modul occidental de viaţă şi de gândire
- modul oriental de viaţă şi de gândire
- argumentarea propriilor opinii cu privire la textele citite
3. Polemici interbelice pe tema situării culturii şi civilizaţiei româneşti între Orient şi Occident
- identificarea tehnicilor şi structurilor argumentative, a tipurilor de argumente în anumite texte (G. Cãlinescu, Garabet Ibrãileanu, Camil Petrescu)
Temã pentru acasã: România, între Orient şi Occident (eseu nestructurat)

Sãptãmâna 23 – 27 noiembrie
1. Descoperirea literaturii populare
- trãsãturile folclorului
- ilustrarea conceptelor operaţionale mit, basm, arhetip
- miturile fundamentale ale românilor
2. Balada popularã
Monastirea Argeşului (varianta Alecsandri)/ Meşterul Manole (varianta G. Dem. Teodorescu - în manual)
- identificarea motivelor
- asemãnãri şi deosebiri
- exprimarea opiniilor referitoare la cele douã variante ale baladei
3. Structuri discursive:
- textul informativ
- textul argumentativ
- exerciţii de identificare a trãsãturilor celor douã tipuri de text
Temã pentru acasã: redactarea unor texte informative, argumentative

Sãptãmâna 30 noiembrie – 4 decembrie

Notã: luni, 30 noiembrie nu se vor ţine cursuri
1. Recapitulare pentru lucrarea scrisă
2. Lucrarea scrisă semestrială
3. Discutarea subiectelor lucrării scrise


Sãptãmâna 7 – 11 decembrie
Studiul de caz Criticismul junimist
1. Junimea: iniţiatorii şi obiectivele societãţii
- etape în desfãşurarea activitãţii
- forme de manifestare
2. Articolele lui Titu Maiorescu
- lectura articolelor:

„În contra direcţiei de astăzi în cultura română”

„O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867”

„Comediile d-lui I. L. Caragiale”
3. Prezentarea concluziilor studiului de caz
Evaluarea membrilor grupei IV


14 decembrie 2009 – 3 ianuarie 2010
VACANŢÃ DE IARNÃ


Sãptãmâna 4 – 8 ianuarie
1. L.C. – Conversaţia. Dezbaterea
- exerciţii de identificare a trãsãturilor conversaţiei
- jocuri de rol
- caracteristicile unei dezbateri
2. L.C. – Monologul informativ/ argumentativ
- strategii folosite în monolog
- exerciţii de redactare a diverselor tipuri de monolog
3. Romantismul
- contextul istoric al apariţiei curentului
- trãsãturi şi reprezentanţi

Sãptãmâna 11 – 15 ianuarie
Studiu de caz (V)
Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în opera marilor clasici
1. Definirea problemei
- discuţii pornind de la opinii critice referitoare la epoca marilor clasici
2. Marii clasici ai literaturii române: Eminescu, Creangã, Caragiale, Slavici
- analiza unor texte reprezentative
- exprimarea opiniilor despre importanţa celor patru scriitori pentru literatura românã
3. Prezentarea concluziilor studiului de caz
Evaluarea membrilor grupei V


Sãptãmâna 18 – 22 ianuarie
1. Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi
– identificarea viziunii despre lume, a temei şi motivelor literare
- identificarea elementelor de compoziţie
2. Construcţia subiectului – acţiune, conflicte, momente ale subiectului
- rezumarea celor patru capitole
- argumentarea oralã a unuor puncte de vedere cu privire la text
3. Construcţia personajelor. Modalităţi de caracterizare. Tipuri de personaje
- identificarea şi ilustrarea trăsăturilor personajelor
- exerciţii de încadrare a personajelor într-o tipologie
- susţinerea / combaterea cu argumente pertinente a opiniilor critice cu privire la personajele principale
Temã pentru acasã: Personajul romantic (eseu liber)

Sãptãmâna 25 – 29 ianuarie
1.Text-suport : Odă (în metru antic) de Mihai Eminescu
– identificarea viziunii despre lume, a temei şi motivelor romantice
- comentarea unor secvenţe poetice
2. L.C. – Figuri de stil şi procedee de expresivitate
- evidenţierea valorii expresive a modurilor şi timpurilor verbale
3. Oră la dispoziţia profesorului
- încheierea mediilor


MEDII SEMESTRIALE

1. Alexandru D. Dan – 6
2. Badea N. Ionuţ Stelian – 7
3. Barbu S. Oana Gabriela – 8
4. Ciureanu P. Florin – 5
5. Ciureanu Mihai Ionuţ – 6
6. Constantin N. Nicoleta – 8
7. Diaconescu M. Andreea – Mădălina – 8
8. Diaconu G. Mariana Alina – 7
9. Dima V. Adrian – 6
10. Dima V. Mioara – 8
11. Dimache C. Emilia – 7
12. Din Adrian – 5
13. Dobre C. Laur Gabriel – 5
14. Duman G. Elena – 8
15. Efrim C. Mihai – 6
16. Florea A. Ionuţ – 10
17. Florea I. Mario Mihai – 9
18. Fota V. Ionela – Alina – 8
19. Liţă C. Claudia Ştefania – 7
20. Mara N. Adriana Ştefania – 7
21. Mara G. Ciprian Ionuţ – 5
22. Matei I. Ionela – Angelica – 8
23. Mazilu N. Valentina Alina – 7
24. Mărchidanu I. Georgiana – 7
25. Mocăiţă I. Florin Adrian – 5
26. Nica C. Marius – Ionuţ – 6
27. Petre I. Gheorghe – 6
28. Tache G. Radu Ionuţ – 6
29. Tănase G. Nicoleta Alina – 9
30. Ungureanu D. Gabriel – 5
Sãptãmâna 1 – 5 februarie
VACANŢÃ INTERSEMESTRIALÃ


Clasa a X-a A

Saptamana 14-18 septembrie

Prezentarea manualului si a bibliografiei

Recapitulare clasa a IX-a: teme literare (Joc si joaca, Familia, Scene din viata de ieri si de azi, Aventura, calatoria)

Nota: Testul initial se sustine miercuri, 23 septembrie

Sãptãmâna 21-25 septembrie

Exerciţii recapitulative:
- elementele situaţiei de comunicare
- tema şi scopul comunicãrii
- mijloace interne de îmbogãţire a vocabularului: derivarea
- sinonimia
Testare iniţialã
Unitatea de învãţare I: Basmul cult

- de citit basmul lui Ion Creangã, Povestea lui Harap-Alb
- de completat fişa de lecturã
- date despre Ion Creangã

Săptămâna 28 septembrie-2 octombrie

1. Instanţele comunicării (autor, narator, personaj, cititor). Perspectiva narativă/ punct de vedere/ focalizare/ viziune.

- de recapitulat clasificarea personajelor şi modalităţile de caracterizare a personajului literar

2. Construcţia personajelor basmului

- lucru pe grupe: rezolvarea exerciţiilor de la pag. 17-18 din manual

- temă pentru acasă: Caracterizarea protagonistului basmului (eseu structurat)

3. Registre stilistice

- identificarea elementelor care conferă oralitate stilului lui Creangă (forme ale adresării directe, enunţuri exclamative şi interogative, elidări fonetice, topica afectivă etc.)

- identificarea cuvintelor şi expresiilor populare

Sãptãmâna 5-9 octombrie
1. Grevă generală în sistemul bugetar
2. Dialogul
- reactualizarea cunoştinţelor dobândite anterior
- exerciţii de identificare a structurii dialogului din textele selectate
- evidenţierea tehnicilor de construire a dialogului
- joc de rol: dialogul oral pornind de la situaţiile de comunicare indicate de profesor
3. Nivelul stilistico-textual de constituire a mesajului
- limbajul standard, limbajul literar, limbajul colocvial, limbajul popular/ regional, limbajul arhaic, argoul, jargonul
- rezolvarea exerciţiilor de la paginile 39,40 din manualSãptãmâna 12-16 octombrie
1. Evaluare sumativă Unitatea I
Unitatea de învãţare II – Nuvela
-de citit nuvela lui Ioan Slavici – Moara cu noroc
- de completat fişa de lecturã
2. Temã, viziune despre lume
Particularitãţi de compoziţie
3. Construcţia subiectului – acţiune, conflicte, momente ale subiectului
- argumentarea oralã a unor puncte de vedere cu privire la text


Sãptãmâna 19 - 23 octombrie
1. Construcţia personajelor
Tipuri de personaje. Modalitãţi de caracterizare
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje
- încadrarea personajelor într-o tipologie
Temã pentru acasã: Eseul structurat – pagina 56
2. Stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber
- ilustrarea particularitãţilor celor trei stiluri pe baza textelor selectate
- transformarea stilului direct în stil indirect
Temã pentru acasã: Reactualizarea cunoştinţelor despre monolog
3. Monologul. Aplicaţii
- joc de rol: susţinerea unui monolog pe o temã datã (manual, pagina 56)
Temã pentru acasã: de completat fişa de lecturã pentru romanul Ciocoii vechi şi noi de Nicolae FilimonSãptãmâna 26 - 30 octombrie
Unitatea de învãţare III: Romanul
1. Text-suport Ciocoii vechi şi noi de Nicolae Filimon
- particularitãţi de structurã şi de compoziţie – rolul prologului şi al dedicaţiei
- argumentarea oralã a unui punct de vedere cu privire la text
2. Construcţia subiectului romanului
- identificarea particularitãţilor de construcţie a subiectului – acţiune, tipuri de conflict, momente ale subiectului
- rezumarea unor secvenţe narative
3. Instanţele comunicãrii. Perspectiva narativã
- naratorul omniscient, omniprezent
- obiectivitatea/ subiectivitatea naratorului
- argumentarea propriilor opinii
Temã pentru acasã: Încadrarea operei în specia roman (eseu structurat)Sãptãmâna 2 – 6 noiembrie

1. Construcţia personajelor
Tipuri de personaje. Modalitãţi de caracterizare
- personaje negative – personaje pozitive
- tipologii umane: arivistul
Temã pentru acasã: Caracterizarea personajului principal
2. Romanul realist
- trãsãturile realismului
- verosimilitatea
- elementele monografice
- tehnica detaliului
Temã pentru acasã: la alegere, unul dintre proiectele:

Vestimentaţia în timpul domniilor fanariote
– Arta culinarã în timpul domniilor fanariote
– Viaţa culturalã la începutul secolului al XIX-lea
– Viaţa la Curtea Domneascã în vremea lui Caragea

3. Evaluarea discursului oral
- componenta verbalã
- componenta paraverbalã
- componenta nonverbalã
- importanţa acordatã contextului
- fişa de evaluare a discursului oral
Temã pentru acasã: completarea fişei de lecturã pentru romanul Ion de Liviu Rebreanu


Sãptãmâna 9 – 13 noiembrie
Text-suport: Ion de Liviu Rebreanu
1. Particularităţi de structură şi compoziţie
- simetria incipitului cu finalul
- structura sfericã
- planuri narative
- tehnici narative
2. Construcţia subiectului
- identificarea particularitãţilor de construcţie a subiectului – acţiune, tipuri de conflict, momente ale subiectului
- rezumarea unor secvenţe narative
- exprimarea opiniei personale cu privire la textul citit
3. Instanţele comunicării. Perspectiva narativă
- naratorul omniscient, omniprezent
- obiectivitatea naratorului
- impersonalitatea stilului
Temã pentru acasã: Încadrarea operei în categoria romanului obiectiv (eseu structurat)


Sãptãmâna 16 – 20 noiembrie
1. Construcţia personajelor. Modalităţi de caracterizare. Tipuri de personaje
- identificarea şi ilustrarea trăsăturilor anumitor personaje
- exerciţii de încadrare a personajelor într-o tipologie
- susţinerea / combaterea cu argumente pertinente a opiniilor critice cu privire la personajul principal
Temã pentru acasã: Eseu structurat (caracterizarea protagonistului)
2. Registre stilistice
- identificarea registrelor stilistice utilizate de autor
- exerciţii de analizã stilisticã
3. Romanul realist, obiectiv
- trãsãturile realismului
- verosimilitatea
- elementele monografice
- tehnica detaliului
- obiectivitatea naratorului

Sãptãmâna 23 – 27 noiembrie
1. Scrierea şi pronunţarea numelor proprii
- normele ortografice şi ortoepice
- rezolvarea exerciţiilor de la pagina 92 din manual
2. Dialogul. Reguli şi tehnici. Structura dialogului
- actualizarea cunoştinţelor anterioare despre dialog
- identificarea structurii dialogului în texte selectate
- joc de rol : exerciţiul 4/ pagina 93
3. Dezbaterea
- definirea noţiunii şi prezentarea etapelor unei dezbateri
- argumentarea: afirmaţia, motivarea, concluzia
- contraargumentarea
- analiza dezbaterii
Temã pentru acasã: completarea fişei de lecturã pentru romanul Maitreyi de Mircea Eliade


Sãptãmâna 30 noiembrie – 4 decembrie

Notã: luni, 30 noiembrie nu se vor ţine cursuri
Text-suport: Maitreyi de Mircea Eliade
1. Particularităţi de structură şi compoziţie
- incipitul ex-abrupto; finalul deschis
- modernitatea structurii: jurnalul comentat
- cele trei niveluri ale scriiturii
- dubla perspectivã temporalã
2. Construcţia subiectului
- identificarea particularitãţilor de construcţie a subiectului – acţiune, tipuri de conflict, momente ale subiectului
- rezumarea unor secvenţe narative
- exprimarea opiniei personale cu privire la textul citit
3. Instanţele comunicării. Perspectiva narativă
- naraţiunea la persoana I (jurnalul, confesiunea)
- naratorul-personaj, implicat
- memoria afectivã
- subiectivitatea perspectivei narative
Temã pentru acasã: Încadrarea operei în categoria romanului modern, subiectiv (eseu structurat)

Sãptãmâna 7 – 11 decembrie

1. Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale
2. Lucrare scrisă semestrială
3. Discutarea subiectelor şi a modului de tratare a acestora


14 decembrie 2009 - 3 ianuarie 2010

VACANŢA DE IARNÃ


Sãptãmâna 4 – 8 ianuarie
Text-suport: Maitreyi de Mircea Eliade
1-2. Construcţia personajelor. Modalităţi de caracterizare. Tipuri de personaje
- identificarea şi ilustrarea trăsăturilor personajelor
- exerciţii de încadrare a personajelor într-o tipologie
- susţinerea / combaterea cu argumente pertinente a opiniilor critice cu privire la personajele principale
Temã pentru acasã: Evoluţia cuplului în romanul Maitreyi (eseu nestructurat)
3. Expresivitatea textului la nivel sintactic
- identificarea surselor de expresivitate în textele selectate
- redactarea unui text confesiv, în care sã valorifice resursele expresive ale sintaxei


Sãptãmâna 11 – 15 ianuarie
1.-2. Evoluţia prozei în literatura română
- discuţii pornind de la tabelul sinoptic din manual (pag. 114)
3. Evaluare sumativă

Sãptãmâna 18 – 22 ianuarie
Text-suport: Iepurele, ogarul şi copoiul de Grigore Alexandrescu

1. Temă şi viziune despre lume
- identificarea temei şi a motivelor literare
- comentarea unor secvenţe poetice
2. Poezia epică
- reactualizarea cunoştinţelor despre poezia epică
- fabula
3.Stilurile funcţionale ale limbii române
- stilul artistic (beletristic)
- stilul ştiinţific
- stilul oficial (administrativ)
- stilul publicistic
- stilul colocvial

Sãptãmâna 25 – 29 ianuarie
1.-2. Figuri semantice (tropii)
- clasificarea figurilor de stil
- exerciţii de identificare a figurilor semantice
54. Oră la dispoziţia profesorului
- încheierea mediilor


MEDII SEMESTRIALE

1. Andrei Maria Mãdãlina – 9
2. Bîrlogeanu Andrei – 6
3. Călin Nicolae Cătălin – 7
4. Cristea Ionel Cristian – 6
5. Cristea Monica – 5
6. Crivăţ Nicoleta - S.N.
7. Dună Daniela – 5
8. Duţă George Răzvan – 6
9. Ivana Mihai – 5
10. Liţă Ana – 6
11. Lixandru George Lucian – 6
12. Manu Alexandru – 6
13. Miu Marius – 5
14. Motoroi Iulian - 5
15. Niţă Elena – 7
16. Orjan Adrian – 8
17. Paţac Adriana – 7
18. Petre Valentin – 6
19. Prodan Mirela – 9
20. Puşcaşu Nina – 5
21. Stan Nicoleta Simona – 6
22. Stănculeanu Alberto – 7
23. Stănculeanu Antonela – 5
24. Stănescu Cornel – 4
25. Stoian Elena Ionela – 5
26. Stoica Ionuţ Cristian – 6
27. Şerban Ionuţ – 9
28. Ştefan Cătălin – 5
29. Toma Ana-Maria – 6
30. Ţenea Cristian – 5
31. Dumitru Alina – 4

Sãptãmâna 1 – 5 februarie
VACANŢÃ INTERSEMESTRIALÃ

Clasa a IX-a B

Sãptãmâna 14-18 septembrie

Prezentarea bibliografiei şi a manualului
Exerciţii recapitulative:
- încadrarea unui text literar în gen şi specie
- caracterizarea unui personaj literar
- vocabular şi morfo-sintaxã

Notã: Testul iniţial se susţine miercuri, 23 septembrie 2009.

Sãptãmâna 21-25 septembrie
Exerciţii recapitulative:
- caracterizarea unui personaj literar
Testare iniţialã
Tema Joc şi joacã, text-suport : Adam şi Eva de Tudor Arghezi
- identificarea temelor şi a motivelor
- selectarea şi comentarea figurilor de stil
- date despre Tudor Arghezi

Săptămâna 28 septembrie – 2 octombrie

1. Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului – derivarea şi schimbarea categoriei gramaticale
- rezolvarea exerciţiilor din manual (pag. 7, 8)
2. Text-suport: Porunca de Tudor Arghezi (foto)
- identificarea temei şi a motivelor poetice
- elemente de structură a textului
- comentarea unor secvenţe poetice
- exerciţii de exprimare a opiniei/ de argumentare
Temă pentru acasă - ex. 12, pag. 10 (manual)
3. Relaţii semantice: sinonimia, antonimia, omonimia, polisemia
- rezolvarea unor exerciţii de vocabular
- test de 10 min. la finalul orei


Săptămâna 5 -9 octombrie

1. Grevă generală în sistemul bugetar

2. Text-suport: Pedeapsa de Tudor Arghezi
- identificarea temei şi a motivelor poetice
- elemente de structură a textului
- comentarea unor secvenţe poetice
- exerciţii de exprimare a opiniei/ de argumentare
Temă pentru acasă – ex. 11, pag. 12 (manual)
3. Eseul structurat
- analiza unui model de eseu structurat
- explicarea criteriilor de evaluare a eseului
- stabilirea planului de lucru
Temă pentru acasă – Redactarea unui eseu structurat, pe baza cerinţelor de la pag. 13

Sãptãmâna 12-16 octombrie
1. Textul ficţional – aplicaţii
- exerciţii de redactare a unor texte diverse (lucru pe grupe de 6 elevi)
Notă ! Cel mai reuşit text va fi publicat în revista liceului – Athanor
2. Text-suport Dupã melci de Ion Barbu (foto)
- exporarea textului – exerciţiile de la pagina 20 din manual
- identificarea particularitãţilor de structurã
- expresivitatea textului – comentarea unor secvenţe poetice
3. Erori semantice:
- confuzia paronimicã
- pleonasmul
- tautologia
=> rezolvarea exerciţiilor din manual, pag. 21-23


Sãptãmâna 19 - 23 octombrie
1. Textul nonficţional: Homo ludens de Johan Huizinga
- identificarea temei şi a scopului textului
- evidenţierea trãsãturilor textului nonficţional
=> rezolvarea exerciţiilor din manual, pagina 27
2. Textul argumentativ
- caracteristici
- tipuri de texte argumentative
- structura argumentãrii: ipoteza, argumentarea propriu-zisã, concluzia
- etapele redactãrii unui text argumentativ
Temã pentru acasã: Redactarea unui text argumentativ (pagina 29)
3. Anacolutul
- identificarea şi corectarea greşelilor din textele selectate
Temã pentru acasã: exerciţiile 1-3, pagina 30Sãptãmâna 26 - 30 octombrie
1-2. Text –suport: Harry Potter şi piatra filozofalã de J. K. Rowling
- exerciţii de exprimare a opiniei personale despre textul citit
- identificarea temei şi a motivelor literare
- delimitarea secvenţelor textului
- disocierea elementelor reale de cele fantastice
3. Literaturã şi cinematografie
- discuţii despre raportul text – imagine
- prezentarea conceptelor specifice cinematografiei


Sãptãmâna 2 – 6 noiembrie
1. Ecranizarea unui roman
- vizionarea unor secvenţe din filmul Harry Potter şi piatra filozofalã
- discuţii pornind de la secvenţe urmãrite
2. Eseul structurat: Joc şi joacã
- stabilirea planului eseului
- precizarea criteriilor de evaluare a eseului
Temã pentru acasã: Joc şi joacã
3. Evaluarea sumativã a Unitãţii I - testSãptãmâna 9 – 13 noiembrie
Unitatea II: Familia
Text-suport Mara de Ioan Slavici
1. Temã, motive, viziune despre lume
- exerciţii de identificare a temei şi a motivelor literare
- argumentarea oralã a unor puncte de vedere cu privire la text
2. Construcţia subiectului - acţiune, conflicte, momente ale subiectului
- delimitarea secvenţelor textului
- rezumarea unor secvenţe narative
3. Construcţia personajelor – modalităţi de caracterizare
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje
- încadrarea personajelor într-o tipologie
- exprimarea unor opinii argumentate despre personajele romanului
Temã pentru acasã: Exerciţiile 1-5, pagina 47 (manual)

Sãptãmâna 16-20 noiembrie
1. Naratorul/ instanţele narative
- identificarea instanţelor narative
- naratorul auctorial
Temã pentru acasã: Exerciţiul 2, pagina 47
2. Romanul realist
- observaţia socialã şi moralã
- tehnica detaliului
- obiectivitatea relatãrii
- construirea personajelor în relaţie cu mediul în care trãiesc
3. Oralitatea stilului. Rolul elementelor arhaice şi regionale în interpretarea mesajelor scrise şi orale
- evidenţierea trãsãturilor oralitãţii: cuvinte, expresii, zicãtori populare, propoziţii exclamative etc.
- valoarea expresivã a arhaismelor şi regionalismelor
- rezolvarea exerciţiilor 1-7 de la pagina 48

Sãptãmâna 23-27 noiembrie
1. Stil direct. Stil indirect. Monologul interior
- evidenţierea trãsãturilor stilurilor direct şi indirect
- trecerea vorbirii directe în vorbire indirectã
- redactarea unor texte în stil direct şi/ sau indirect
2. Moduri de expunere. Descrierea
- selectarea secvenţelor descriptive din roman
- tipuri de descriere: tablou şi portret
- trãsãturile textului descriptiv
Temã pentru acasã: redactarea unui text descriptiv (tablou) de aproximativ 30 de rânduri.
3. Interpretarea sensului cuvintelor în context
- sens denotativ/ sensuri conotative
- rezolvarea exerciţiilor din fişa de lucruSãptãmâna 2 – 4 decembrie
Notã: luni, 30 noiembrie nu se vor ţine cursuri

Text-suport: Tren de plăcere de Ion Luca Caragiale
1. Construcţia subiectului schiţei
- exerciţii de identificare a temei şi a motivelor literare
- argumentarea oralã a unuor puncte de vedere cu privire la text
- delimitarea secvenţelor textului
Construcţia personajelor
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje
- încadrarea personajelor într-o tipologie
2. Comicul. Surse ale comicului
- comicul de situaţie
- comicul de limbaj
- comicul de intenţie

Sãptãmâna 7 – 11 decembrie
1. Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale
2. Lucrare scrisă semestrială
3. Discutarea subiectelor şi a modului de tratare a acestora


14 decembrie 2009 – 3 ianuarie 2010

VACANŢÃ DE IARNÃ


Sãptãmâna 4 – 8 ianuarie
Text-suport: Hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian Blaga
1. Analiza fragmentelor din manual
- exerciţii de identificare a temei şi a motivelor literare
- argumentarea oralã a unor puncte de vedere cu privire la text
- delimitarea secvenţelor textului
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje
2. Ficţiunea şi realitatea
- identificarea scopului textului
- evidenţierea trãsãturilor textului nonficţional
- expresivitatea textului la nivel stilistic
3. Memorialistica


Sãptãmâna 11 – 15 ianuarie
Texte auxiliare: Moromeţii de Marin Preda, Codul familiei
1. Tipuri de texte
- identificarea temei şi a scopului textelor
- evidenţierea trãsãturilor textului ficţional/ nonficţional
2. Eseul nestructurat : Familia
- stabilirea planului eseului
- precizarea criteriilor de evaluare a eseului
Temã pentru acasã: Familia (eseu structurat)
3. Evaluare


Sãptãmâna 18 – 22 ianuarie
Unitatea III : Scene din viaţa de ieri şi de azi
Text-suport : Ciocoii vechi şi noi de Nicolae Filimon
1. Temă, motive, viziune narativă
- exerciţii de identificare a temei şi a motivelor literare
- argumentarea oralã a unuor puncte de vedere cu privire la text
2. Construcţia subiectului - acţiune, conflicte, momente ale subiectului
- delimitarea secvenţelor textului
- rezumarea unor secvenţe narative
3. Construcţia personajelor – modalităţi de caracterizare
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje
- încadrarea personajelor într-o tipologie
- exprimarea unor opinii argumentate despre personajele romanului
Temã pentru acasã: Exerciţiile 1-6, pagina 87 (manual)


Sãptãmâna 25 – 29 ianuarie
1. Monologul. Tipuri de monolog. Monologul interior
- descrierea / argumentarea / povestirea oralã
- tehnici ale monologului eficient
2. Arhaismele
- definirea şi exemplificarea diferitelor tipuri de arhaisme
- explicarea rolului arhaismelor în diferite texte literare
Temã pentru acasã: Exerciţiile 1-5, pagina 89 (manual)
3. Oră la dispoziţia profesorului
- încheierea mediilor

MEDII SEMESTRIALE

1. Argeşanu Ionuţ Alexandru - 5

2. Badea Cătălina Mihaela - 5

3. Benguşi Nicoleta Daniela - 5

4. Burcea Elena Ancuţa - 6

5. David Iolanda Mihaela - 5

6. Dumitru Florin - 6

7. Duţă Mihaela Mariana - 5

8. Enache Mihaela Georgiana - 5

9. Gheorghe Aura Georgiana - 5

10. Iorgu Cosmin Mihail - 5

11. Mihăilă Robert Sorin - 5

12. Mihalache Carmen Nicoleta - 7

13. Mihalache Georgian Vlăduţ - 6

14. Nete Marius Ionuţ - 5

15. Nicolae Viorel Marian - 5

16. Oprea Daniel Robert - 5

17. Păuleţ George Stelian - 8

18. Ploşnea Alexandru - 6

19. Preda Raluca - 5

20. Purcel Pandelescu Florian - 5

21. Radu Marinela Florentina - 5

22. Rizescu Adrian - 5

23. Sandu Radu Bogdan - 6

24. Şerban Gelu Adrian - 6

25. Stan Tudor Ionuţ - 6

26. Stanciu Constantin - 6

27. Şuţă Virgil Ilie - 5

28. Tudor Elena Mihaela - 7

29. Zamfir Iulian - 7


Sãptãmâna 1 – 5 februarie


VACANŢÃ INTERSEMESTRIALÃClasa a IX-a A

Sãptãmâna 14-18 septembrie

Prezentarea bibliografiei şi a manualului
Exerciţii recapitulative:
- încadrarea unui text literar în gen şi specie
- caracterizarea unui personaj literar
- vocabular şi morfo-sintaxã

Notã: Testul iniţial se susţine joi, 24 septembrie 2009.


Sãptãmâna 21-25 septembrie

Exerciţii recapitulative:
- caracterizarea unui personaj literar
Testare iniţialã
Tema Joc şi joacã, text-suport : Adam şi Eva de Tudor Arghezi
- identificarea temelor şi a motivelor
- selectarea şi comentarea figurilor de stil
- date despre Tudor Arghezi

Săptămâna 28 septembrie – 2 octombrie

1. Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului – derivarea şi schimbarea categoriei gramaticale
- rezolvarea exerciţiilor din manual (pag. 7, 8)
2. Text-suport: Porunca de Tudor Arghezi (foto)
- identificarea temei şi a motivelor poetice
- elemente de structură a textului
- comentarea unor secvenţe poetice
- exerciţii de exprimare a opiniei/ de argumentare
Temă pentru acasă - ex. 12, pag. 10 (manual)
3. Relaţii semantice: sinonimia, antonimia, omonimia, polisemia
- rezolvarea unor exerciţii de vocabular
- test de 10 min. la finalul orei


Săptămâna 5 -9 octombrie

1. Grevă generală în sistemul bugetar

2. Text-suport: Pedeapsa de Tudor Arghezi
- identificarea temei şi a motivelor poetice
- elemente de structură a textului
- comentarea unor secvenţe poetice
- exerciţii de exprimare a opiniei/ de argumentare
Temă pentru acasă – ex. 11, pag. 12 (manual)
3. Eseul structurat
- analiza unui model de eseu structurat
- explicarea criteriilor de evaluare a eseului
- stabilirea planului de lucru
Temă pentru acasă – Redactarea unui eseu structurat, pe baza cerinţelor de la pag. 13

Sãptãmâna 12-16 octombrie
1. Textul ficţional – aplicaţii
- exerciţii de redactare a unor texte diverse (lucru pe grupe de 6 elevi)
Notă ! Cel mai reuşit text va fi publicat în revista liceului – Athanor

2. Text-suport Dupã melci de Ion Barbu (foto)
- exporarea textului – exerciţiile de la pagina 20 din manual
- identificarea particularitãţilor de structurã
- expresivitatea textului – comentarea unor secvenţe poetice
3. Erori semantice:
- confuzia paronimicã
- pleonasmul
- tautologia
=> rezolvarea exerciţiilor din manual, pag. 21-23


Sãptãmâna 19 - 23 octombrie
1. Textul nonficţional: Homo ludens de Johan Huizinga
- identificarea temei şi a scopului textului
- evidenţierea trãsãturilor textului nonficţional
=> rezolvarea exerciţiilor din manual, pagina 27
2. Textul argumentativ
- caracteristici
- tipuri de texte argumentative
- structura argumentãrii: ipoteza, argumentarea propriu-zisã, concluzia
- etapele redactãrii unui text argumentativ
Temã pentru acasã: Redactarea unui text argumentativ (pagina 29)
3. Anacolutul
- identificarea şi corectarea greşelilor din textele selectate
Temã pentru acasã: exerciţiile 1-3, pagina 30Sãptãmâna 26 - 30 octombrie
1-2. Text –suport: Harry Potter şi piatra filozofalã de J. K. Rowling
- exerciţii de exprimare a opiniei personale despre textul citit
- identificarea temei şi a motivelor literare
- delimitarea secvenţelor textului
- disocierea elementelor reale de cele fantastice
3. Literaturã şi cinematografie
- discuţii despre raportul text – imagine
- prezentarea conceptelor specifice cinematografiei


Sãptãmâna 2 – 6 noiembrie
1. Ecranizarea unui roman
- vizionarea unor secvenţe din filmul Harry Potter şi piatra filozofalã
- discuţii pornind de la secvenţe urmãrite
2. Eseul structurat: Joc şi joacã
- stabilirea planului eseului
- precizarea criteriilor de evaluare a eseului
Temã pentru acasã: Joc şi joacã
3. Evaluarea sumativã a Unitãţii I - test


Sãptãmâna 9 – 13 noiembrie
Unitatea II: Familia
Text-suport Mara de Ioan Slavici
1. Temã, motive, viziune despre lume
- exerciţii de identificare a temei şi a motivelor literare
- argumentarea oralã a unor puncte de vedere cu privire la text
2. Construcţia subiectului - acţiune, conflicte, momente ale subiectului
- delimitarea secvenţelor textului
- rezumarea unor secvenţe narative
3. Construcţia personajelor – modalităţi de caracterizare
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje
- încadrarea personajelor într-o tipologie
- exprimarea unor opinii argumentate despre personajele romanului
Temã pentru acasã: Exerciţiile 1-5, pagina 47 (manual)

Sãptãmâna 16-20 noiembrie
1. Naratorul/ instanţele narative
- identificarea instanţelor narative
- naratorul auctorial
Temã pentru acasã: Exerciţiul 2, pagina 47
2. Romanul realist
- observaţia socialã şi moralã
- tehnica detaliului
- obiectivitatea relatãrii
- construirea personajelor în relaţie cu mediul în care trãiesc
3. Oralitatea stilului. Rolul elementelor arhaice şi regionale în interpretarea mesajelor scrise şi orale
- evidenţierea trãsãturilor oralitãţii: cuvinte, expresii, zicãtori populare, propoziţii exclamative etc.
- valoarea expresivã a arhaismelor şi regionalismelor
- rezolvarea exerciţiilor 1-7 de la pagina 48

Sãptãmâna 23-27 noiembrie
1. Stil direct. Stil indirect. Monologul interior
- evidenţierea trãsãturilor stilurilor direct şi indirect
- trecerea vorbirii directe în vorbire indirectã
- redactarea unor texte în stil direct şi/ sau indirect
2. Moduri de expunere. Descrierea
- selectarea secvenţelor descriptive din roman
- tipuri de descriere: tablou şi portret
- trãsãturile textului descriptiv
Temã pentru acasã: redactarea unui text descriptiv (tablou) de aproximativ 30 de rânduri.
3. Interpretarea sensului cuvintelor în context
- sens denotativ/ sensuri conotative
- rezolvarea exerciţiilor din fişa de lucru


Sãptãmâna 2 – 4 decembrie
Notã: luni, 30 noiembrie nu se vor ţine cursuri

Text-suport: Tren de plăcere de Ion Luca Caragiale
1. Construcţia subiectului schiţei
- exerciţii de identificare a temei şi a motivelor literare
- argumentarea oralã a unuor puncte de vedere cu privire la text
- delimitarea secvenţelor textului
Construcţia personajelor
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje
- încadrarea personajelor într-o tipologie
2. Comicul. Surse ale comicului
- comicul de situaţie
- comicul de limbaj
- comicul de intenţie

Sãptãmâna 7 – 11 decembrie
1. Recapitulare în vederea lucrării scrise semestriale
2. Lucrare scrisă semestrială
3. Discutarea subiectelor şi a modului de tratare a acestora


14 decembrie 2009 – 3 ianuarie 2010

VACANŢÃ DE IARNÃ


Sãptãmâna 4 – 8 ianuarie
Text-suport: Hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian Blaga
1. Analiza fragmentelor din manual
- exerciţii de identificare a temei şi a motivelor literare
- argumentarea oralã a unor puncte de vedere cu privire la text
- delimitarea secvenţelor textului
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje
2. Ficţiunea şi realitatea
- identificarea scopului textului
- evidenţierea trãsãturilor textului nonficţional
- expresivitatea textului la nivel stilistic
3. Memorialistica


Sãptãmâna 11 – 15 ianuarie
Texte auxiliare: Moromeţii de Marin Preda, Codul familiei
1. Tipuri de texte
- identificarea temei şi a scopului textelor
- evidenţierea trãsãturilor textului ficţional/ nonficţional
2. Eseul nestructurat : Familia
- stabilirea planului eseului
- precizarea criteriilor de evaluare a eseului
Temã pentru acasã: Familia (eseu structurat)
3. Evaluare


Sãptãmâna 18 – 22 ianuarie
Unitatea III : Scene din viaţa de ieri şi de azi
Text-suport : Ciocoii vechi şi noi de Nicolae Filimon
1. Temă, motive, viziune narativă
- exerciţii de identificare a temei şi a motivelor literare
- argumentarea oralã a unuor puncte de vedere cu privire la text
2. Construcţia subiectului - acţiune, conflicte, momente ale subiectului
- delimitarea secvenţelor textului
- rezumarea unor secvenţe narative
3. Construcţia personajelor – modalităţi de caracterizare
- identificarea şi ilustrarea trãsãturilor unor personaje
- încadrarea personajelor într-o tipologie
- exprimarea unor opinii argumentate despre personajele romanului
Temã pentru acasã: Exerciţiile 1-6, pagina 87 (manual)


Sãptãmâna 25 – 29 ianuarie
1. Monologul. Tipuri de monolog. Monologul interior
- descrierea / argumentarea / povestirea oralã
- tehnici ale monologului eficient
2. Arhaismele
- definirea şi exemplificarea diferitelor tipuri de arhaisme
- explicarea rolului arhaismelor în diferite texte literare
Temã pentru acasã: Exerciţiile 1-5, pagina 89 (manual)
3. Oră la dispoziţia profesorului
- încheierea mediilor

MEDII SEMESTRIALE

Anghel Cosmin Daniel – 6
Bârdeş Alexandra Carmen – 6
Bîrdeş Marius Alin – 5
Chiţă Alexandru Marian – 6
Ciubuc Denisa Georgiana – 9
Constantin Mihaela Petruţa – 8
Costache Roxana Nicoleta – 6
Ilie Veronica Mariana – 6
Ionaş Sorin – 5
Ioniţă Lucian Cosmin – 6
Marcu Iulia Cristina – 7
Muşoi Denisa Georgiana – 9
Necula Nicoleta Ramona – 9
Negoi Valentin Daniel – 8
Nicolae Bianca Ioana – 8
Pană Elena Daniela – 8
Paraschiv Mihai Iulian – 6
Păun Oana Elena – 7
Păuna Oana Mihaela – 8
Pierşinaru Georgiana Ionela – 6
Radu Ana-Maria – 8
Răcioiu Georgiana – 9
Răduţă Lucian Costin – 9
Sandu Ionela Loredana – 7
Sima Virginia Maria – 6
Stan Alexandru Gabriel – 7
Stancu Alina Georgiana – 8
Tănase Marian Ionuţ – 6


Sãptãmâna 1 – 5 februarie


VACANŢÃ INTERSEMESTRIALÃ